به گزارش پارس نیوز، 

آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای خروج نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه به کار خواهد بست.

آمریکا همچنین مدعی شد همچنان به تعهد خود برای نابودی داعش در سوریه و تمام جهان پایبند بوده و هنوز نیز به دنبال ایجاد یک راه حل مسالمت‌آمیز در سوریه است.

از سوی دیگر "استفاده دی‌میستورا" نماینده سازمان ملل در امور سوریه گزارش خود درباره سوریه را ارائه کرد.

نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت که پاریس طی هفته‌های آینده تمام تلاش خود را به کار خواست بست تا امنیت تمام همپیمانان آمریکا در سوریه از جمله نیروی دموکراتیک سوریه را تضمین کند.