به گزارش پارس نیوز، 

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار رئیس کمیته امداد که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به افزایش اعتماد عمومی به کمیته امداد اظهار داشت: این نهاد در حال درجا زدن نیست و طبق آمارها کارهای خود را گسترش می‌دهد.

وی کمک‌های کمیته امداد در شرایط تنگنای اقتصادی را مهم دانست و افزود: اطلاع مردم از عملکرد کمیته امداد سبب افزایش اعتماد به این نهاد می‌شود و باید به سؤالاتی که مردم نسبت به عملکرد کمیته امداد داشته پاسخ داده شود.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به لزوم افزایش بودجه کمیته امداد تصریح کرد: چون شرایط اقتصادی کشور در شرایطی بوده که مدام از قشر متوسط کاسته و به قشر ضعیف افزوده می‌شود باید دولت بودجه کمیته امداد را برای خدمت‌رسانی بهتر افزایش دهد.

وی با تأکید بر نقش پرداخت صدقه در زندگی ابراز کرد: بنده در شروع روز کار خود را با پرداخت صدقه به صندوق صدقات کمیته امداد شروع می‌کنم چراکه نتیجه صدقه را در زندگی خود دیده‌ام که می‌توان با پرداخت صدقه و خواندن آیت‌الکرسی خطرات را دور کرد.