به گزارش پارس نیوز، 

محمدمهدی مفتح در خصوص جلسه امروز کمیسیون برنامه، گفت: گزارش عملکرد مالی سال ۹۶ مجلس در دستور کار کمیسیون قرار داشت و مقرر شد که این گزارش برای هیات رئیسه مجلس ارسال شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه ادامه داد: دیوان محاسبات کل کشور به عملکرد مالی سال ۹۶ مجلس رسیدگی کرده بود و گزارشی را به کمیسیون ارجاع داده بود، این گزارش در کمیته مجددا با حضور مسئولین مالی مجلس بررسی و گزارش جامع تری تهیه شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون گزارش تهیه شده توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان عضو کمیسیون نقطه نظراتشان را درباره گزارش بیان کردند و مقرر شد با ملاحظاتی که نمایندگان داشتند گزارش مجددا اصلاح و به هیات رئیسه مجلس ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: گزارش عملکرد مالی مجلس در سال ۹۶ در صحن علنی قرائت نمی شود، بلکه این گزارش تنها چاپ و تکثیر می شود تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.