پارس به نقل از تسنیم: نیروهای دولتی سوریه امروز پیشروی های جدیدی در جنگ با گروه های تکفیری تحت حمایت خارجی در شهر شمالی حلب داشته اند.

به گزارش پرس تی وی، جنگ ارتش سوریه علیه شبه نظامیان در شهر استراتژیک حلب یکی از بزرگترین عملیات های است که توسط دولت سوریه از زمان آغاز بحران دو ساله این کشور انجام می شود.

این عملیات در دو جبهه شمالی و جنوبی شهر حلب با دو هدف متفاوت انجام می گیرد، عملیات جبهه جنوبی با هدف امن کردن مسیرهای کمک رسانی به نیروهای دولتی در حلب و بخش های شمالی سوریه و عملیات جبهه شمالی با هدف قطع کردن خطوط های کمک رسانی به شورشیان صورت می گیرد.

یک مقام ارتش سوریه که خواسته هویتش افشا نشود گفت: یکی از مشکلات عملیات نیروهای دولتی در حلب مین گذاری های است که توسط شورشیان در همه جا صورت گرفته است.

به اعتقاد تحلیلگران، جنگ حلب می تواند به جنگ داخلی دو ساله سوریه میان نیروهای دولتی و شورشیان تکفیری مورد حمایت خارجی پایان دهد. به نظر این تحلیلگران اگر ارتش سوریه در پاکسازی حلب از وجود این عناصر مسلح موفق شود، شرایط در کل سوریه می تواند به صورت قابل توجه ای تغییر کند.

سوریه بیش از دو سال است که شاهد ناآرامی و جنگ داخلی است. بر اثر این خشونت ها تاکنون تعداد زیادی از مردم از جمله نیروهای امنیتی و نظامی جان خود را از دست داده اند.

دولت سوریه بارها اعلام کرده ناآرامی های کشورش توسط بعضی دولت های منطقه ای و غربی برنامه ریزی و هدایت می شود، در همین زمینه گزارش های زیادی وجود دارد که نشان می دهد، تعداد بی شماری از شورشیان دارای تابعیت خارجی هستند.

بعضی از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر شورشیان سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند.