به گزارش پارس به نقل از فارس، احمد الطیب شیخ الازهر در سخنانی خواستار تحریم حکومت میانمار از سوی کشورهای عربی و اسلامی و وضع تحریم های اقتصادی علیه این کشور به دلیل نسل کشی مسلمانان در میانمار شد.

* شیخ الازهر: فریادهای الازهر درباره میانمار به جایی نرسیده است

وی که با هیئت وکلای کانون جهانی اسلامی دیدار می کرد با تاکید بر ضرورت وحدت نظر در میان علمای اسلام و اهل سنت، گفت: مسلمانان و به ویژه مسلمانان میانمار از فقر شدیدی رنج می برند و الازهر فریادهای بسیاری زده که به کمک آنها بشتابید اما فریادهای ما پاسخی که به آن امیدوار بودیم، دریافت نکردیم.

الطیب افزود: شخصا تصمیم گرفتم که به دیدار مسلمانان میانمار بروم تا احوال مسلمانان مستضعف آنجا را ببینم و همچنان این قصد را دارم و برای آن تلاش می کنم.

* ارسال شکوائیه به دیوان دادگستری جهانی درباره نسل کشی مسلمانان میانمار

وی پس از شنیدن تلاش وکلا درباره مسئله مسلمانان میانمار از جمله شکوائیه ارسالی به دیوان دادگستری جهانی از آنان خواست تا با سیاستمداران و دولتمردان در جهان عرب و اسلام رابطه برقرار کنند و آنها را به وضع تحریم های اقتصادی علیه حکومت میانمار ترقیب کنند.

* دولت میانمار: اقلیت مسلمان روهینگیا حق داشتن بیشتر از دو بچه را ندارند

بنابر این گزارش، سخنان شیخ الازهر در این باره در حالی مطرح می شود که « خین آی» وزیر مهاجرت در دولت میانمار سیاست از پیش مطرح شده در رسانه ها را تایید کرد و گفت: اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار حق داشتن بیشتر از دو بچه را ندارند.

این سیاست در حالی درباره این اقلیت مسلمان در میانمار اعمال می شود که همچنان مردم روهینگیا حق شهروندی ندارند و هیچ شناسنامه میانماری برای آنان صادر نمی شود.

پیش از این یک گزارش دولتی در میانمار علت اصلی درگیری ها در این کشور را افزایش جمعیت مسلمانان دانسته و توصیه کرده بود تا دولت زادوولد مسلمانان در این کشور را کنترل کند و افزوده بود: نیازی به تغییر قانون شهروندی میانمار نیست.

برپایه این گزارش، وضعیت حاضر در میانمار و ادامه حملات علیه مسلمانان در این کشور که از ابتدای دهه ۹۰ قرن بیست آغاز شده و پس از ۲۰ سال همچنان ادامه دارد، نیاز حرکت گسترده مسلمانان و استفاده از همه امکانات را بیش از پیش نشان می دهد.

در این بین به نظر می رسد با توجه به اهتمام جدی الازهر به این مسئله، فعال شدن بخش های مردمی، سازمان همکاری اسلامی (کنفرانس اسلامی) و دیگر سازمان های بین المللی و به ویژه فعال کردن « دیپلماسی وحدت اسلامی» که در یکساله اخیر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است می تواند امیدها برای حل مسئله میانمار را بیش از پیش کند.