به گزارش پارس ، مهر به نقل از پاکستان تریبون نوشت، سخنگوی سرویس داخلی روابط عمومی ارتش پاکستان گزارش رسانه ها را درباره خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی همچون سیستم های رادار، قطعات جت های جنگنده، سیستم های الکترونیکی جنگی و نمایشگرهای کابین خلبان را رد کرد.

وی افزود: گزارش وزارت اقتصاد، نوآوری و مهارت دولت انگلیس درباره ارسال تجهیزات نظامی خریداری شده اسرائیل از انگلیس به پاکستان، مصر، الجزایر، امارات و مراکش در ۵ سال گذشته گمراه کننده بوده و بر اساس حقایق نیست.

بر این اساس مقامات انگلیسی از ژانویه ۲۰۰۸ تا دسامبر ۲۰۱۲ صدها درخواست را از سوی صهیونیست ها برای خرید تجهیزات نظامی با هدف تقویت ارتش یا صدور این تجهیزات به کشور سوم دریافت کردند.