به گزارش پارس ، تسنیم به نقل از بی بی سی؛ ژنرال دانفورد در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که جامعه بین الملل باید بعد از خروج نظامیان ناتو از افغانستان در سال بعد به حمایت از نیروهای امنیتی افغان بپردازد.

وی در ادامه افزود بدون این حمایت دستاوردهای ایجاد شده در زمینه دموکراسی و حقوق زنان از دست خواهند رفت. دانفورد همچنین تاکید کرد پیشرفت افغانستان به عنوان یک ملت به هیچ عنوان تضمین شده نیست.

ژنرال دانفورد آخرین فرمانده نیروهای ایساف بوده و انتظار می رود تا پایان سال آینده که نظامیان خارجی ناتو از افغانستان خارج می شوند در سمت خود باقی بماند.

وی که در شمال این کشور حاضر است هشدار داد که بدون تعهد بین المللی دستاوردهای چند سال گذشته در افغانستان در مسائل مختلف نتیجه عکس خواهد داد.

هفته بعد حفظ امنیت آخرین مناطق در کشور به دولت افغان واگذار خواهد شد و نیروهای باقیمانده در افغانستان تنها نقش حمایتی خواهند داشت. ژنرال دانفورد پیشرفت افغان ها در مقابله به شبه نظامیان را مناسب ارزیابی کرد اما در عین حال بر ضرورت مذاکره با طالبان تاکید کرد.