به گزارش پارس به نقل از ایسنا، یونسی در همایش حامیان روحانی در یاسوج افزود: این چهار شخصیت تدبیر اندیشیدند و بدون یک نفر مخالفت، به اجماع رسیدند. این ائتلاف حتی مورد تأیید زندانیان سیاسی است.

وزیر پیشین اطلاعات با بیان اینکحه" برخی از این دوستان زندانی کسانی بودند که چهار سال پیش می گفتند کار این دولت به خرابی و بن بست می رسد" ، یادآور شد: آنها می گفتند سیاستهای دولت نهم و دهم ضد ملی است. هزاران مدیر دلسوز طرفدار ولایت فقیه را در این دو دولت منزوی کردند و ملت را از این افراد محروم ساختند.

وی با انتقاد از سیاست های دولت و نیز برخی برخوردهای رییس جمهور در سال ۸۸ اظهار کرد: برای نجات ملت از تحقیر ملی و این سختگیری ها و جوان آزاری ها و برای نجات از این درد ملی راهی جز حماسه سیاسی نیست. اختلاف، بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت ملت است و برای نجات کشور باید حماسه سیاسی خلق شود و امروز دو دسته نمی خواهند که این حماسه خلق شود؛ یکی ضد انفلاب که رفراندم را قبول نکردند و گروهی دیگر افراد به ظاهر مذهبی هستند که این گروه خواهان انتخابات حماسی نیستند و متحجر هستند که نمی خواهند ملت پای صندوق های رأی بیایند چراکه اگر مردم آمدند، آنها شکست می خورند. آنها انتخاباتی حداقلی می خواهند.

یونسی با بیان این اعتقاد که" اکثر ملت راه نجات را در راه خاتمی و هاشمی و راه قانون اساسی می دانند" ، گفت: عده ای هستند که نمی توانند جشن را برای ملت تحمل کنند و در واقع بیکاری و غم را برای ملت می خواهند.

وی با بیان اینکه" دلسوزان مردم که به گونه ای رانده شده اند، حسن روحانی را بهترین می دانند و ائتلاف مردم، جمع شدن پای صندوق های رأی است" ، تصریح کرد: گفتمان اصولگرایی معتدل با گفتمان اصولگرایان جنگ طلب فرق دارد. کسانی هستند که اصولگرایی را یدک می کشند و آبروی اصولگرایان را بردند.

وزیر پیشین اطلاعات در ادامه با طرح این پرسش که" چرا دولت طوری عمل نمی کند که دولت از مردم کمک بخواهد نه مردم از دولت؟ " افزود: ملت ایران سر گنج خوابیده ولی فقیر است. چرا برخی با خودی و بیگانه سر جنگ دارند؟ ملت ما شعار نمی خواهد بلکه عمل می خواهد.

یونسی در پایان اظهار کرد: دولت برای آبادانی دنیای مردم می آید؛ آخرت برای خودشان. چرا مزاحم زندگی خصوصی مردم می شویم؟ این نگاه حقارت آمیز شایسته ملت ایران نیست. ملت ما درخواست آزادی و رفاه دارد.