به گزارش پارس نیوز، 

جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به ریاست محمدباقر نوبخت دبیرکل این تشکل سیاسی در دفتر این حزب برگزار شد.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و از اعضای شورای مرکزی، غلامعلی دهقان سخنگوی سابق و مسعود شفیعی رئیس شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه در این جلسه حضور داشتند.