به گزارش پارس نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه علنی یک فوریت طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب کردند.

علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت پس از تصویب طرح مذکور اظهار داشت که این طرح جهت بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع می شود.

گفتنی است، در مقدمه این طرح آمده است که یکی از مسائل مهم و مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان شاغل در دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است.

به موجب بند «ح» ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، تصویب مصوبات مربوط به اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا در قالب مقررات و در سطحی پائین تر از قانون برعهده هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شده و از این رو طبق اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات، لازم است این مقررات در چارچوب و ذیل قوانین موضوعه به تصویب برسد.

همچنین در ماده واحده طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، آمده که کلیه مصوبات و تصمیمات هیئت امنای دانشگاه ها حسب مورد در هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری قابل شکایت و رسیدگی است.