به گزارش پارس نیوز، 

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی  با اشاره به جلسه امروز این فراکسیون، گفت: امروز شعاری مطرح شد مبنی‌ بر اینکه بر اساس کدام یک از مواد آئین‌نامه باید کمیته چهار جانبه‌ای برای بررسی CFT تشکیل شود که اعضا معتقد بودند تشکیل جلسات محدود دولت، مجمع و تعدادی اعضای کمیسیون امنیت ملی و شورای نگهبان برای پیدا کردن راهکار مصلحت اندیشانه برای CFT بدون طرح در مجلس در حقیقت نادیده گرفتن شأن و جایگاه قانون‌گذاری است.

وی تأکید کرد: حتی اکثر اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی معتقد بودند این اقدام بی‌اعتبار کردن مجلس است که ملت و پارلمان آن را برنمی‌تابد و اعلام تشکیل کمیته چهارجانبه غیرمعمول، غیرقانونی و خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: این اقدامات مانند جلسات حاشیه‌ای است که در زمان تصویب CFT برای آماده‌سازی مجلس و نمایندگان به منظور اخذ آراء تشکیل می‌شد، اما روند معمول آن است که ابتدا طرح در کمیسیون امنیت ملی با حضور شورای نگهبان بررسی و سپس مانند سایر لوایح به صحن مجلس ارائه شود و این مجلس است که یا به CFT رأی داده یا آن را رد می‌کند و یا اینکه برای طرح و بررسی بیشتر به شورای نگهبان یا مجمع ارسال می‌نماید.