به گزارش پارس نیوز، 

یحیی کمالی پور با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارداشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب ۶ ماده باقیمانده از این طرح در جلسه امروز، ادامه داد: بر این اساس بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی به اتمام رسید و پس از آماده سازی، برای رسیدگی نهایی به صحن مجلس ارسال می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه امیدواریم با تصویب این طرح در صحن علنی شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشیم، گفت: قریب به ۶۰ درصد زندانی ها تحت قرار هستند که در صورت تصویب طرح مذکور در مجلس، درصد اعظمی از آنان تعیین تکلیف می شوند.

کمالی پور بیان کرد: طبق این طرح، هیاتی مرکب از معاون رئیس کل دادگستری استان، معاون دادستان مرکز استان و معاون مدیرکل زندان های کشور تشکیل می شود تا مرتب از زندان ها بازدید کنند و در صورت مشاهده تخلفی، مراتب آن را به قاضی مربوطه اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن قاضی موظف است ظرف ۲۴ ساعت این موضوع را تعیین تکلیف کند و در صورتی که مبادرت به این اقدام نکند، هیات مذکور اختیار دارد که رأسا در این زمینه وارد شود و با متخلفان برخورد کند.