به گزارش پارس نیوز، 

آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در وحدت میان کشور‌های مسلمان گفت: جمهوری اسلامی ایران اساس و محور وحدت در جهان اسلام  است.

وی با اشاره به اقدامات تفرقه‌افکنانه آمریکا در میان ملت‌های منطقه تصریح کرد: آمریکایی‌ها در اقدامات اختلاف‌انگیز خود موفق نمی‌شوند و اگر قرار بود آنان موفق شوند تاکنون باید به موفقیت می‌رسیدند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب خاطرنشان کرد: آمریکا، انگلیس و عربستان در همکاری با یکدیگر برای ایجاد تفرقه میان ملت‌های منطقه توطئه‌افکنی‌های بسیاری را طراحی و برای اجرای آن از تمام قوا و نیروی خود استفاده کردند اما امروز توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف در منطقه با شکست مواجه شده است.

آیت‌الله اراکی در پایان با بیان اینکه جریان اول و برتر در جهان اسلام جریان وحدت‌گراست، تصریح کرد: گفتمان پیروز و غالب جهان اسلام در شرایط کنونی گفتمان وحدت است و جریان تفرقه گرا اکنون در حال منزوی شدن است.