به گزارش پارس، خبرگزاری دانشجو فیلمی کوتاه و 1 دقیقه ای از صحبت های شهردار تهران مبنی برعدم توانایی شهر و لزوم استفاده از نیروی خارجی را بر روی خروجی قرار داد تا بعد از قریب به 15 ماه مدیریت شهری اصلاح طلبان در «ما نمی توانیم» خلاصه شود.

 

هرچند پیروز حناچی و روابط عمومی شهرداری در توئیت و اطلاعیه‌ای جدا تلاش کردند آن را در حد یک سوءتفاهم کوچک تقلیل دهند اما مشخص شد که این فیلم کوتاه بخشی از صحبت های حناچی در نشست هم‌اندیشی کاندیداهای شهرداری تهران در تاریخ 19 آبان ماه سال جاری در دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است و ظاهرا جزءای از برنامه‌های ارئه شده وی به شورای شهر محسوب می شود.

 واقعیت این موضوع تفاوت در دو کلان رویکرد مدیریتی است، رویکرد مدیریتی که با نگاه و تکیه بر نیرو و توان داخلی توانست با انجام به سرعت پروژه های عظیم تونل نیایش، پل صدر، اتوبان امام علی و ... که منشأ تحول شد را احداث کند و به بیان ساده‌تر فعل «ما می‌توانیم» را صرف کرد و رویکرد مدیریتی دیگر معتقد است که باید برای انجام کارهای بزرگ و کوچک نگاه به بیرون داشته باشیم و ما نمی توانیم.

 

فیلم اظهارات حناچی: