به گزارش پارس نیوز، 

«گرولد بودکر» رئیس جدید دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، پیش از این دیدار هم سفرای جدید تونس و سیرالئون رونوشت استوارنامه های خود را تقدیم ظریف و با وی دیدارهایی جداگانه انجام دادند. 

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور اسبق برزیل هم امروز با ظریف دیدار و گفتگو داشته است.