به گزارش پارس نیوز، 

در بخشی از نامه  الویری رئیس شورای عالی استانها آمده است: «در هفت ماه از ابتدای سال جاری از سرجمع اعتبار پیش بینی شده ، معادل ۲۱/۲ درصد از بودجه شورای عالی استانها محقق شده است.» در رابطه با همین امر به سراغ دکتر مهدی چمران از روسای ادوار شورای عالی استان ها رفتیم تا نظر او را در این باره جویا شویم.

 

* چرا بودجه شورای عالی استانها پرداخت نشده است؟

مهدی چمران رئیس سابق شورای عالی استانها در گفتگو با پارس، با بیان اینکه بودجه ای که برای امسال تعیین شده بد نیست، گفت: حدود ۲۸ میلیارد تومان تعیین شده اما تخصیص داده نشده و اکنون که بیش از ۶ ماه از سال می گذرد رقم ۵۰ درصد«هیچ» خیلی کمتر از آن پرداخت شده بنابراین به نامه نگاری روی آوردند تا مبلغ مصوب مجلس برای شورای عالی استانها پرداخت شود، حقشان است.

وی در پاسخ به این سوال"آیا میزان بودجه ای اختصاصی به شورای عالی استانها کافی است؟"، افزود: کافی نمی دانم چون شورای عالی استانها باید مبالغی را به همه شوراهای استانها و شهرستانها کشور اختصاص دهد. بالاخره هراستان یک شورا دارد، هرشهرستان هم شورا دارد، هر شهری هم دارای شورا است؛ شوراهای شهر طبق قانون از شهرداری بودجه خود را دریافت می کنند اما شوراهای شهرستان و شوراهای استان از کجا باید دریافت کنند؟

رئیس سابق شورای عالی استانها پاسخ داد: باید از شورای عالی استانها مبالغ را  دریافت کنند به همین جهت بودجه هایی که تصویب می شود برای پرداخت به شورای استانها و شهرستانها کافی نیست، متاسفانه سالها است به شوراهای شهرستانها هیچ گونه حق الجلسه ای پرداخت نمی شود و آنها به گونه ای خود را اداره می کنند، حتی ممکن است از شوراهای شهر یا مراکز دیگر به وضع نامناسبی پول بگیرند.

* نیاز ۱۰۰ میلیارد تومانی شورای عالی استانها  

چمران با بیان اینکه به نظر بنده شورای عالی استانها به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، افزود:امسال ۲۸ میلیارد تومان پیش بینی کردند و مجلس هم تصویب کردند، مجلس با تصویب مشکل ندارد اما باید در بودجه دولت پیش بینی شود اما هنوز رقمی هم که تعیین شده صددرصد پرداخت نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در ادوار گذشته تلاش کردیم و تا ۸۰ درصد آن را دریافت کردیم اما در حال حاضر رقم خیلی اندکی داده شده براین اساس انتظار شورای عالی استانها به جا است.

رئیس سابق شورای شهر تهران درپاسخ به این پرسش" چرا باوجود همکاری و تعامل نزدیک رئیس شورای عالی استانها با دولت بودجه این نهاد کامل پرداخت نمی شود؟"، اظهارداشت: به اعقاد بنده همفکری دولت با شورا ظاهری است و هیچ گونه همکاری بین دولت و شهرداری تاکنون مشاهده نشده، دولت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهی دارد که نپرداخته اگر بپردازد گوشایش خوبی در شهر تهران بوجود می آید.

چمران با بیان این مطلب" شورای عالی استانها هم هزینه های خود و هم هزینه های شوراهای شهرستان ها را پرداخت کند"، گفت: ۳۱ استان و حدود ۳۰۰ شهرستان داریم که باید شورای عالی استانها هزینه ها و مبالغ آنها را بپردازند اما اکنون شورای عالی مشکل مالی دارد.