به گزارش پارس نیوز، 

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز و پس از اعلام آغاز دُور جدیدی از تحریم های ضدایرانیِ آمریکا با ایراد ادعائی تکراری گفت: تحریم های بیشتری را علیه تهران اعمال می کنیم.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس بیزینس بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفت: تحریم های بیشتری را علیه ایران خواهیم داشت.

جان بولتون در ادامه افزود: به تحریم هائی که در دوران دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ میلادی علیه ایران اعمال شده بود، راضی نمی شویم.