به گزارش پارس نیوز، 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برزیل اظهار داشت: برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری فدراتیو برزیل و انتخاب مردم این کشور را به دولت و ملت برزیل تبریک گفته و برای رئیس جمهور منتخب مردم برزیل آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم در دوران مدیریت دولت جدید، روابط دو کشور همچون گذشته در تمامی ابعاد همکاری‌های اقتصادی، سیاسی از توسعه و گسترش و تعمیق هر چه بیشتر برخوردار گردد.

قاسمی افزود: دو کشور ایران و برزیل تاریخی 118 ساله در روابط دوجانبه دارند که همواره از روندی رو به رشد، مستحکم و با ثبات برخوردار بوده است.