به گزارش پارس نیوز، 

در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، علی نجفی خوشرودی درمخالفت با رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: رویکرد آقای اسلامی، رویکردی غیر واقعی است. ایشان واقعیات کشور را نادیده می گیرد.

وی افزود: رویکرد ایشان، عدم تعامل با نمایندگان است و اعتقادی به تعامل با نمایندگان ندارند. حرف های ایشان ما را به یاد دولتمردان سابق می اندازد.

وی خطاب به اسلامی گفت: با کدام شاخص اعلام کرده اید در یک سال در استانداری مازندران به اندازه ۲۵ سال کار کرده اید؟ وعده دادید مشکل راه های روستایی را حل می کنید چطور این کار را انجام می دهید؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: ضعف شما در مدیریت منابع انسانی مشهود است. آقای اسلامی با روش های متزلزل در استانداری مازندران کار کرده است و در فضای بی ثباتی در مدیریت این استان دامن زده است.

وی در ادامه خواستار پخش کلیپی شد که مدعی شد که در آن اسلامی بیان کرده که با نمایندگان تعامل نخواهد داشت. این ادعا را فیضی مخالف دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود.

اسلامی در این کلیپ اعلام کرد در صورتی که نمایندگان، سفارش مدیری را کنند در صورتی که این فرد را مناسب ندانم در عین احترام به آنها، فرد مورد نظر را به پست های مدیریتی منصوب نخواهم کرد. پس از پخش این کلیپ نمایندگان با گفتن احسنت، اظهارات را تأیید کردند.

نجفی خوشرودی در ادامه اظهار داشت: آیا یک عدد از هواپیماهایی که در شرکت هواپیمایی شاهین شهر اصفهان تولید شد، به پرواز درآمده است؟

وی افزود: اسلامی در استانداری مازندران، جز روزمرگی دستاوردی نداشته است.