به گزارش پارس نیوز، 

فراکسیون‌های امید و نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای تصمیم‌گیری در مورد رأی‌اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل جلسه دادند اما تصمیم نهایی این دو فراکسیون اعلام نشد؛ مقرر شده بود که در جلسه علنی این تصمیم به اعضای فراکسیون‌ها اعلام شود.

بر این اساس، فراکسیون امید به اعضای خود اعلام کردند به وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد بدهند اما با رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مخالفت کرده است.

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز نظر خود در مورد رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی را مثبت اعلام کرده اما با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت کرده است.