به گزارش پارس نیوز، 

«هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: مواضع پکن در قبال تحریم های ۴ نوامبر آمریکا علیه ایران کاملاً شفاف است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص تصریح کرد: چین همواره مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه اعلام کرده است. همکاری های عادی چین با ایران در چارچوب قوانین بین المللی معقول، مشروع و قانونی است؛ باید حفظ شده و مورد احترام قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: پکن از راه حل عملی که همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران را حفظ کرده و مؤثر بودن برجام را در بر گیرد استقبال می کند.