به گزارش پارس نیوز، 

نشست تحلیلی خبری «جوانگرایی در تحقق دولت اسلامی» به همت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با حضور احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سرخس و زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

وی با اشاره به لزوم جوانگرایی گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه مطرح بوده بحث جوانگرایی در پوسته مدیریتی کشور است. این انقلاب فراز و نشیب‌های زیادی داشته و دوران‌های مختلفی به لحاظ سیاسی رخ داد اما چرخش نسلی در میان ما اتفاق نیفتاد.

نماینده مجلس دهم با اشاره به سند 50 ساله رهبری برای انقلاب افزود: انقلاب هیچ وقت به بن بست نرسیده و یک افق روشنی برای فردا دارد که پای آن جوانان هستند. در ابتدای انقلاب جوان‌ها در جنگ فرمانده بودند اما الان خیلی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها وابسته به یک نگاه مسن هستند. نگاه ما این است که باید نسل به نسل تغییر و تحول صورت بگیرد و دهه به دهه اعتماد به جوان‌ها بیشتر شود.

نماینده مجلس دهم با بیان اینکه افراد باید بدانند برای همیشه ماندگار نیستند و روزی باید ترک خدمت کنند، این کادرسازی اصولا از همان ابتدا باید شکل بگیرد، اظهار داشت: توانمندی‌های علمی یک فرد در دانشگاه خودش را نشان می‌دهد و مولفه‌های فرهنگی و مذهبیکنار آن قرار می‌گیرد که می‌تواند خروجی‌های مهمی داشته باشد. در حال حاضر با فضایی رو به رو هستیم که اثرگذاری فارغ‌التحصیلان کاهش یافته و مدرک افراد کاربردی ندارد که در اهمیت دانشگاه اثر گذاشته است. 

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: نیازمند یک چرخش در ساختار بوروکراتیک کشور بودیم. قانون بازنشستگان یک گام به جلو است و نشان می‌دهد انقلاب متعلق به همه نسل‌هاست و متعلق به یک نسل و گروه خاص نیست. نکته دیگر اینکه چراغ امید واقعی بین فارغ‌التحصیلان به وجود آمده است.

وی افزود: در پایان موعد مقرر "قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" از عزیزان می‌خواهیم که ترک مسئولیت کنند و داوطلبانه و قهرمانانه از مسئولیت بدون دست درازی به جایی برای باقیماندن، خارج شوند. مقامات شامل؛ معاونین وزرا استانداران سفرا و همترازهای آنها است. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قانون بازنشستگان است.

نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: خیلی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها کمبود کارشناس متخصص دارند که با این شرایط زمینه برای چرخش نیرو وجود دارد.