به گزارش پارس نیوز، 

محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای طی توییتی پیشنهادی به رئیس جمهور برای وزارت راه و شهرسازی داد.

 

وزارت راه