به گزارش پارس نیوز، 

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان دوار مجلس شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه) در کنگره سراسری این حزب، در مجتمع تلاش تهران برگزار شد، اظهار داشت: برای حل مشکلات امروز کشور لازم است که دولت از سرمایه های اجتماعی کشور استفاده کند. چرا که حل مشکلات کشور بدون مشارکت اجتماعی مرتفع نخواهد شد.

وی به سخنرانی اخیر رئیس جمهور در دانشگاه تهران اشاره و تصریح کرد: اگر رئیس جمهور می خواست با دانشجویان صحبت کند آنان پشت درب های دانشگاه می ماندند.

وی بر این باور است که فرافکنی چیزی را حل نمی کند، و ما (مجمع نمایندگان ادوار مجلس) خواستار تحرک و جدیت بیشتر از دولت هستیم.

اسلامی با بیان اینکه نمایندگان ادوار مجلس آماده گفت و گوی ملی هستند، گفت: اگر دولت آمریکا و ایران نمی توانند با هم گفت و گو داشته باشند، بدنه اجتماعی و نخبگان آمادگی این گفتگو را با نمایندگان آمریکا دارند.

وی اضافه کرد:وزارت خارجه با مدیریت شرایط می تواند زمینه گفت‌وگو میان نخبگان کشور و مخالفان دولت کنونی آمریکا را فراهم کند.