به گزارش پارس نیوز، 

علی صوفی دبیرکل حزب پیش‌رو اصلاحات درباره نقد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ترکیب شورای عالی اظهار داشت: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی است که اعضای حقوقی این شورا را احزاب عضو در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل می‌دهند. 

وی افزود: اعضای حقیقی در شورای عالی اصلاح‌طلبان دارای شرایطی بودند و آن اینکه تعداد آنها باید نصف اعضای حقوقی در شورا باشند. به عنوان مثال اگر شورای هماهنگی ۲۴ حزب دارد تعداد اعضای حقیقی باید ۱۲ نفر باشد.

دبیرکل حزب پیش‌رو اصلاحات خاطرنشان کرد: در دور دوم ۲۸ حزب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجود داشت بنابراین ۲۸ دبیرکل عضو حقوقی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شدند. بنابراین با این معادله تعداد اعضای حقوقی ۱۴ نفر بود. 

صوفی ادامه داد: در دوره جدید تعداد اعضای حقیقی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان براساس تناسبی نامعلوم به بیش از ۳۰ عضو حقیقی افزایش یافته است که از نظر دبیران کل احزاب این تعداد جای اشکال دارد.

وی خاطرنشان ساخت: اعضای حقیقی شورای عالی اصلاح‌طلبان طبق ضابطه‌ای که قبلاً‌ تأیید شده باید از چهره‌های ملی باشند که دبیران کل احزاب به این ویژگی اعضای حقیقی جدید نقد دارد.

دبیرکل حزب پیش‌رو اصلاحات اضافه کرد:‌ اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این خصوص با آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات نیز دیداری داشته و  انتقادات خود را مطرح کردند.

صوفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی براینکه رئیس دولت اصلاحات نیز شورای عالی اصلاح‌طلبان را تشکیلات موقتی می‌داند، گفت: بله، آقای خاتمی نیز شورای عالی را موقت می‌داند و می‌گوید این شورا نیازمند نهادی بالاسر است. بنابراین به همین دلیل تشکیل پارلمان اصلاحات مطرح شده است.

وی در پایان گفت: در ساختار جدید معلوم خواهد شد که جایگاه پارلمان اصلاحات، شورای عالی و شورای هماهنگی کجا قرار دارد.