به گزارش پارس نیوز، سید مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به صدور حکم قطعی هفت ماه زندان برای حسن عباسی به اتهام توهین به مسئولین دولتی، گفت: بنده قصد ندارم به ارزیابی سخنان آقای عباسی ورود کنم و ایشان را از این عنوان اتهامی مبرا بدانم و یا به این حکم اعتراضی داشته باشم بلکه سخن بر سر اقدام دولت در طرح شکایت علیه یک منتقد دولت است.

وی ادامه داد: به راستی چگونه باید با منتقدان یک دولت یا حتی یک جریان سیاسی در کشور برخورد کرد؟ اگرچهبه تاسی از این فرمایش مولای سخن امیرمومنان علی (ع) که فرمود: «ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم» بر این اعتقاد هستم که انسان در بیان یک سخن باید همواره ذمه خود را مرهون کلامش بداند و از سویی حسب وظیفه ملی و میثاق نامه ملی بایستی سخنش در چارچوب قانون اساسی و مصالح کشور باشد اما این نکته نیز اهمیت دارد که رفتار دولتمردان درقبال یک منتقد چگونه باید باشد؟ آن هم دولتی که مدعی ترویج آزادی بیان و قایل به تساهل در برخورد منتقدان است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قطعا تحمل سخن منتقدان از سوی دولتی که نوع رفتارش می تواند مورد توجه عموم مردم واقع گردد کمترین انتظاری است که می توان داشت. ضمن آنکه سیره بزرگان دین  همواره اینگونه بوده که از حقوق شخصی خود به آسانی عبور می کردند ولی از حقوق عمومی به هیچ عنوان صرفنظر نمی کردند پوشیده نیست که شکایت های مطرح شده هیچکدام جنبه ی دفاع از حقوق عمومی را نداشته و صرفا برای دفاع از حقوق شخصی برخی مدیران بوده است.

وی گفت: از سوی دیگر مروری بر سیره حکومتی امیرمومنان علی (ع) نشان می دهد که حضرت در برخورد با مخالفان در صورت سکوت و عدم اقدام به سخن، به رها کردن مخالف و منتقد و در صورت اقدام به سخن، به گفت‌وگو و محاجه با شخص مخالف و در صورت اقدام به توطئه علیه حکومت اسلامی،  به برخورد عملی با آن  مبادرت می ورزیده است، لذا مبتنی بر این سیره علوی دولتمردان ما در مواجهه با صاحبنظران مخالف خود باید راه گفت‌وگو و محاجه را در پیش بگیرند.

وی ادامه داد: این استاد منتقد دانشگاه بارها در مواقف گوناگون از پاسداری از دین خدا گرفته تا دفاع از کشور در جنگ تحمیلی و دفاع از نظام اسلامی و رهبری انقلاب برادری خودش را عملا اثبات کرده و تصور هم نمی کنم که کسی در این کشور اعم از حامیان و مخالفان ایشان این حقیقت را نفی‌ کند. وی اکنون بر این اعتقاد است که مدیرانی در این کشور چه در دولت کنونی و چه در دولتهای گذشته بایسته های یک مدیر تراز حکومت اسلامی را احراز نکرده‌اند و نسبت به عملکرد و صلاحیت برخی مدیران کشور نقد جدی و مستدل دارد آیا حق دارد به عنوان مدافع دلسوخته نظام به وضع موجود انتقاد نماید یا خیر؟

تقوی یادآور شد: از آن مهمتر این است که واکنش مقامات دولت چگونه باید باشد؟ به عقیده بنده شایسته است دولتمردان اسلامی ایران بجای طرح شکایت از منتقد خود به نکات مطرح شده از سوی این استاد برجسته، آگاه و دلسوز  که به بیان مخاطرات و آسیبهای  وارده بر نظامی که به بهای تقدیم خونهای فراوان شهدای انقلاب بدست آمده است توجه جدی کنند و نسبت به دفع و رفع آن بکوشد.

وی گفت: جامعه اسلامی ایران به وجود امثال عباسی‌ها که جان و آبروی خود را نثار اسلام و انقلاب و رهبری کرده‌است نیاز مبرم دارد فلذا توصیه به دولت محترم آن است که همچنانکه در مواجهه با دشمنان بیرونی انقلاب راه مذاکره و گفت‌وگو و تفاهم را برگزیده است در مواجهه با مخالفین داخلی خود نیز همین سیاست گفت‌وگو را در پیش بگیرد و بدنبال انتقام از عباسی و عباسی‌های دیگر نباشد و به فرموده ریاست محترم جمهور از بستن دهان منتقدان به خداوند پناه ببرد.