به گزارش پارس نیوز، 

پزشکیان خاطرنشان کرد: دختر من در پتروشیمی جم کار می‌کند و مسئول هم نیست بلکه در پروژه‌ای کار می‌کند در فضای مجازی گفته بودند که او ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد اما دختر من ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کند و آیا من رانت‌خوار هستم. دخترم قبل از این دولت در پتروشیمی جم بوده خوب است آقای پورابراهیمی هم بگوید اطرافیانش کجا هستند.

علی لاریجانی فرصت دیگری را در اختیار پورابراهیمی قرار داد و پورابراهیمی گفت: برای تایید توسط پزشکیان تشکر می‌کنم در همین حین غلامرضا حیدری در صحن علنی مجلس جلوی جایگاه هیئت رئیسه قرار گرفت و به علی لاریجانی اعتراض کرد و لاریجانی در پاسخ ابراز داشت: آقای پورابراهیمی حرف‌هایی زدند و آقای پزشکیان هم پاسخ دادند.