به گزارش پارس نیوز، 

طی چند ماه اخیر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، میزان نارضایتی مردم از دولت و دستگاه‌های اجرایی را به شدت افزایش داد به گونه‌ای که بسیاری از مردم در عناوین شغلی مختلف با ابراز نارضایتی ادامه وضعیت را موجب ضرر و زیاندهی دانستند و درخواست داشتند که دولت در جهت برخورد با این وضعیت پیش آمده وارد عمل شود.

در کنار خواسته‌ها و مطالبات مردم برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد کشورمان تغییر در بدنه اقتصادی دولت روحانی را امری ضروری دانستند و تأکید کردند که رئیس‌جمهور باید در جهت تغییر برخی از اعضای کابینه به‌خصوص مردان اقتصادی دولت وارد عمل شود، این رویکرد و البته درخواست برای ایجاد تغییرات در بدنه دولت هرچند در ابتدا خیلی مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نگرفت اما طبق اعلام رئیس دفتر وی یعنی محمود واعظی زمزمه‌هایی اجرایی شدن آن مهیا شده است به گونه‌ای که واعظی در جدیدترین اظهار نظر خود از ایجاد تغییرات در بدنه دولت خبر داده است.

خبر واعظی درباره ایجاد تغییرات در بدنه دولت واکنش بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی را در پی داشته است و بسیاری از آن استقبال کرده و حتی با قید اسامی خواستار رفتن برخی از افراد شدند ازاین‌رو در گفت‌وگو با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه این تغییرات باید به چه شکلی باشد به گفت‌وگو نشستیم.

ما بارها در جلسات خود با دولت به ایجاد تغییرات در بدنه دولت اشاره کردیم ولی دوستان اهمیتی ندادند تا اینکه وضعیت فعلی امروز در اقتصاد کشور فراهم شد و باعث شد مشکلات متعددی ایجاد شود که بدون شک جبران آن‌ها سخت و زمان‌بر است.

ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه رئیس‌جمهور خیلی دیر به فکر تغییر در کابینه افتاده است تصریح کرد: «انتظار می‌رفت با وضعیت اقتصادی که در کشور در طی چند ماه اخیر به‌خصوص در حوزه ارز و سکه وجود داشت آقای روحانی کمی شدت عمل را در کار خود ایجاد می‌کردند که متأسفانه این امر در ایشان وجود نداشت».

وی خاطرنشان کرد: «اما در شرایط امروز هم ما باز در مجلس شورای اسلامی از ایجاد تغییرات در مجلس استقبال می‌کنیم چرا که ادامه وضعیت فعلی کشور بدون شک با حضور برخی از افراد نه‌تنها در دولت اوضاع را بهتر نمی‌کند بلکه موجبات مشکلات بیشتر را فراهم خواهد کرد».

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: «ما بارها در جلسات خود با دولت به ایجاد تغییرات در بدنه دولت اشاره کردیم ولی دوستان اهمیتی ندادند تا اینکه وضعیت فعلی امروز در اقتصاد کشور فراهم شد و باعث شد مشکلات متعددی ایجاد شود که بدون شک جبران آن‌ها سخت و زمان‌بر است».

موسوی لارگانی با بیان اینکه بنده نمی‌گویم کدام افراد از دولت بروند یا نروند تأکید کرد: «رئیس‌جمهور قطعاً خود به‌خوبی می‌داند که کدام افراد و البته سیاست‌ها در جهت عدم محقق شدن برنامه‌های دولت دربحث اقتصاد نقش داشتند ازاین‌رو بهتر است شخص وی درباره ایجاد تغییرات در کابینه  کند».

وی تصریح کرد: «امیدواریم افرادی به بدنه اقتصادی دولت اضافه شوند که بتوانند در جهت حل مشکلات فعلی راه‌حل جدیدی را ارائه دهند چرا که بدون شک در شرایط امروز کشور بدون شک دولت به نیروهای تازه‌نفس با افکار جدید در حوزه اقتصاد نیاز دارد».

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افکار و رویکردهای اقتصادی فعلی دولت دردی را از مشکلات مردم دوا نکرده و نمی‌کند اظهار کرد: «متأسفانه حضور برخی از جریانات و چهره‌های ناشناس در بدنه تولید و صنعت کشور به‌خصوص در حوزه واردات در نهادهای دولتی امروز مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده است که برای مقابله با این امر ما نیازمند افرادی قدرتمند در بدنه دولت هستیم که امیدواریم با رویکرد رئیس‌جمهور محترم این مهم محقق شود تا وضعیت اقتصادی کشور شرایط بهتری را در روزهای آینده تجربه کند».

موسوی لارگانی تأکیدکرد: «بدون شک مجلس نیز تمام سعی خود را برای همراهی دولت در جهت حل مشکلات مردم انجام خواهد داد».