به گزارش پارس نیوز، همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در گفت‌وگو با خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی اگر می‌خواهد رشد پایداری داشته باشد، باید موارد فسادزای آن سیستم از بین برود.

وی با بیان اینکه ساختار وزارتخانه‌های ما به گونه‌ای است که در آن مبارزه با فساد بسیار دشوار است، گفت: ساختار عریض و طویل نظارت را کم می‌کند.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در وهله اول باید ساختار دولت تغییر یابد و حجم آن کمتر شود چرا که می‌توان از این طریق آسانتر با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد.