به گزارش پارس نیوز، 

محمد علی ابطحی و عباس عبدی، دو فعال اصلاح طلب در واکنش به دستگیری و پخش ویدئو از دختری که در اینستاگرام از خود ویدئوهای رقص منتشر می کرد، در توییتر خود اینگونه نوشتند:

ابطحی نوشت:

شاخ های اینستاگرام را می خواهند بشکنند. شاخ دو نفر رقصنده بیست و چند ساله را هم چنان شکانده بودند که داوطلبانه آمدند تلویزیون و گریه کردند.

به دل نگیرید که چرا شاخ اختلاس کننده های بزرگ و دزدان بیت المال و مدیران نالایق را نمی شکنند.

آنها فقط خوش رقصی بلدند. رقص بلد نیستند.

واکنش «ابطحی» و «عبدی» به دستگیری دختر اینستاگرامی

همچنین عباس عبدی نوشت:

هنگامی که فیلم اعترافات دختری که رقصش منتشر شده را پخش نمودند چرا فکر نکردند این اعترافات صداوسیما علیه خودش است، چون رفتار آن دختر چیز پنهانی نداشت. ولی این اقدام نشان داد آنان درکی از نتایج اخلاقی و حتی عملی رفتارشان ندارند.

سقوط آزاد سیاست رسمی رسانه ای در ایران مدتها است آغاز شده.

واکنش «ابطحی» و «عبدی» به دستگیری دختر اینستاگرامی