به گزارش پارس نیوز، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بررسی استیضاح منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خانه ملت، گفت: طبق ماده ۲۲۲ و ۲۲۳ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه استیضاح وزیری تقدیم هیئت رئیسه شود، پس از ارجاع به کمیسیون مربوطه باید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر این اساس طرح استیضاح  غلامی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و مطابق با آیین نامه داخلی مجلس باید نشستی با حضور وزیر علوم برای بررسی این استیضاح در کمیسیون آموزش و تحقیقات برگزار شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: کمیسیون‌ به مدت یک هفته برای بررسی طرح استیضاح وزیر زمان دارد و بعد از آن باید نتیجه جلسه را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کند.

وی همچنین با اشاره به استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، اظهار کرد: استیضاح وزیر نفت هم در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته است، اما نمایندگان توضیحات زنگنه را قانع کننده ندانستند و گزارش استیضاح وی برای بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است.

یوسف نژاد اظهار کرد: تعداد امضای استیضاح باید حداقل 10 نفر باشد، اما اگر این تعداد به کمتر از تعداد قانونی برسد این موضوع دیگر قابل پیگیری نیست.