به گزارش پارس نیوز، سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره گزینه‌هایی که برای جایگزینی در تیم اقتصادی دولت شنیده‌ می‌شود، اظهار کرد: گزینه‌های مختلفی تاکنون برای تغییر کابینه اقتصادی دولت مطرح شده است اما هیچ یک قطعی نیست.

وی با بیان اینکه قطعا مجلس به دنبال تغییر یک یا دو مهره از دولت نیست، ادامه داد: مجلس به دنبال تغییر ماهوی در تیم اقتصادی دولت است و افرادی باید در تیم اقتصادی دولت قرار بگیرند که با یکدیگر همفکر و همصدا باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه همصدایی در تیم اقتصادی دولت تحت مدیریت یک فرمانده واحد اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه اقتصادی دولت تعارض‌های زیادی دیده می‌شود که نتیجه آن است که در مدیریت جامعه یک وحدت رویه وجود ندارد.

حسینی شاهرودی ادامه داد: اختلاف میان دولت و مجلس کاملا طبیعی است و می‌توانیم آن را حل کنیم، اما اختلاف درون دولت را هیچ کسی نمی‌پذیرد.

وی افزود: ما نباید شاهد اظهارنظرهای مختلف و متضاد از تیم اقتصادی دولت باشیم چراکه در بازار و حوزه اقتصادی جامعه التهاب ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امیدواریم رئیس جمهور در تیم اقتصادی دولت تغییر ایجاد کند؛ خاطرنشان کرد: در صورتی که رئیس جمهور اقدام به این کار نکند، قطعا مجلس دست به کار خواهد شد چرا که طرحی برای اصلاح داریم و اگر دولت پیش‌دستی نکند، مجلس نمی‌گذارد کارد به استخوان برسد.