به گزارش پارس نیوز، 

حسین کنعانی مقدم کارشناس سیاسی با بیان اینکه گستره فعالیت مدیریت شهری به قدری زیاد است که امکان کاری غیر از رسیدگی به شهر را به این مجموعه نمی دهد با اشاره به رفتارهای سیاسی مدیریت شهری گفت : مجموعه ای مثل شورای شهر و مدیریت شهری کلانشهری چون پایتخت جمهوری اسلامی ایران از مسوولیت های مختلف و ویژه ای برخوردار است که اگر قائل به انجام وعمل به یکایک آنها باشد یقینا فرصتی برای شائبه افکنی, ایراد تهمت و تخریب سایرین نخواهد داشت مگر اینکه به دنبال عواید دیگری باشد که تنها از راه سیاسی کاری بدان دست می یابد.

وی درخصوص عواقب سیاسی کاری وعدم توجه به مسائل شهر از سوی اصلاح طلبان اظهار داشت: سیاسی کاری، شعار سرایی، تخریب و تهمت افکنی علیه مدیریت پیشین شهرداری تهران ومجموعه جهادی که با مدیریت جهادی عملکرد قابل قبولی در منظر دید مردم تهران قرار داده اند نه تنها آبرو وکارنامه ای برای اصلاح طلبان ایجاد نمی کند بلکه نشان می دهد در حالی که تهران بعد از 9 ماه از حضور نیروهای جدید شهرداری همچنان فاقد برنامه مدیریتی است ودو شهردار و یک سرپرست به خود دیده است اما نیروهای شورای شهر و شهرداری تهران به جای پرداختن به مسوولیت های سنگین خود  به سمت تخریب وسیاسی کاری قدم برمی دارند بی آنکه به عواقب و ضرباتی که به شهر وارد می کنند بیاندیشند!

وی خواسته های شهروندان تهران را اینگونه عنوان نمود: مردم تهران در نزدیک به یک سال گذشته مرتب از نحوه عملکرد شورای شهر می پرسند که چه عملکردی از آنها قابل دفاع است وآنها چه دغدغه ای برای شهر تهران داشته اند؟ آیا به وظایف قانونی خود در افزایش توسعه ورفاه شهروندان عمل گرده اند؟ یا اینکه تنها حرف بی عمل زده اند؟ بی شک مردم از مدیریت شواری شهر انتظار حرف زدن ندارند آنها به دنبال عمل گرایی هستند و انتظار دارند نیروهای مدیریت شهری و حامیان آنها دراحزاب و رسانه هایشان به جای تخریب وتهمت مدیریت شهری را از حالت سیاسی صرف خارج کنند وحل مسائل شهری را در لیست دغدغه هایشان قرار دهند! خواه ناخواه توقع مردم از مدیریت شهری کارکرد متناسب با مسولیت هاش است نه اینکه شورا و شهرداری تهران به باشگاه سیاسی وتخریب بی دلیل رقیبی تبدیل شود که کارنامه ای جهادی وتایید شده دارد.

کنعانی مقدم با تاکید براینکه سیاسی کاری وتخریب وتهمت مانع از انجام وظیفه مدیریت شهری شده تصریح نمود: بهتر است اعضای شورای شهر و دوستان وحامیان وصاحبان رسانه های حامی این گروه بدانند که دیگر قاعده ی نفی دیگران برای اثبات خود در دنیای کنونی در عصر ارتباطات وافزایش آگاهی مردم کارآیی خود را از دست داده است ، پس به جای تخریب وتهمت زنی بهتر است با گذشت نزدیک به یک سال از بی عملی خود را به مردم شهر ثابت کنند که ثابت شدن آنها بعد از تحمیل هزینه های سنگین به شهر تهران مهمترین نیاز واولویت این گروه به شمار می رود. متاسفانه رفتارهای سیاسی اعضای شورای شهر ومدیریت شهری تهران نشان میدهد آنها نمی توانند منسجم به مردم شهر خدمات ارائه کنند چرا که سیاسی کاری بیش از خدمات رسانی به مردم وتاثیر گذاری بر افکار عمومی برای آنها حائز اهمیت است.