به گزارش پارس نیوز، 

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس امروز سه شنبه در اظهاراتی گفت: تغییر نظام ایران هدفی نیست که باید به دنبال آن باشیم.

وزیر خارجه انگلیس در پاسخ به سئوالی درباره اینکه به نظر وی آیا مشاور امنیت ملی آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران است، ادامه داد: از آنجائیکه تغییر نظام در ایران لزوماً به تغییرات بهتری منتهی نمی شود، این امر هدفی نیست که باید به دنبال آن باشیم.

بوریس جانسون ادامه داد: ممکن است فرضاً به تغییر نظام ایران در برهه زمانی در آینده نزدیک دست یابیم، اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که این تغییر در راستای بهتر شدن باشد.