به گزارش پارس نیوز، 

 بنا به این گزارش به استناده ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان در سال 1397 به شرح زیر تعیین می گردد:

ماده یک- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازما‌ن‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حسب مورد.
ج- کارکنان: افرادی هستند که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در یک دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی (قرارداد کار معین و مشخص و مشمولین ماده 124 قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده ۲- به‌منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان خود را به صورت ماهیانه در قالب لوح فشرده (CD) حداکثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضاء بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسؤولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداخت‌های یادشده و همچنین عدم رعایت زمان‌بندی مورد اشاره، با مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
تبصره۱- نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۲- برای کارکنان قرارداد معین و مشخص و مشمولین ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (براساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزایای مستمر تلقی می‌گردد.
تبصره۳- نیروهای قراردادی تبصره‌های (۳) و (۴) آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و حداکثر به تعداد سال 1392 تا سقف تخصیص اعتبار مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مستمر این کارکنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره‌ کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مروبط به مالیات، کسور بازنشستگی سهم دولت و کارکنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان، را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز (در استان‌ها نزد بانک ملی ایران) که بدین‌منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیماً به حساب بانکی کارکنان واریز نماید.
تبصره۱- خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع این شیوه‌نامه که در نمایندگی‌های خارج از کشور دستگاه‌های یادشده خدمت می‌نمایند و حقوق و مزایای مستمر ماهیانه آنان به ارز پرداخت می‌شود به حساب بانک پرداخت دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز می‌شود.
تبصره۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک ملی ایران و سایر بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند در اجرای این شیوه‌نامه همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول و ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و بانک ملی ایران در استان‌ها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه کسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حساب‌های مذکور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های یادشده و همچنین اداره کل خزانه در مرکز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان‌ها و صندوق‌های مذکور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مروبط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت کارکنان یادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب‌های یادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است تربیتی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند و سهم دولت (کارفرما) به حساب یادشده را در اسرع وقت به شعب وصول‌کننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.

ماده ۴- فوق‌العاده‌ها و یا حق‌الزحمه‌های افراد خرید خدمت و انجام کار مشخص که از طریق پیمانکاران پرداخت می‌شود و همچنین فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان از قبیل فوق‌العاده نوبت کاری، فوق‌العاده کارایی و عملکرد، حق محرومیت از مطب، فوق‌العاده حمایت قضایی، اضافه کار ساعتی، حق‌التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است و کماکان از محل اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود، به نحوی که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشوند.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل (اداره‌کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه‌نامه به دستگاه‌های اجرایی را از طریق فراخوانی وب‌سرویس موضوع تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کماکان مسؤول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود.
ماده ۶- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، مشمول این شیوه‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با سازوکار منظور شده در این شیوه‌نامه درخصوص پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از شمول مقررات این شیوه‌نامه مستثنی هستند و دستگاه‌های یادشده مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.
تبصره۲- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به حساب بانکی کارکنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احکام کارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه‌نامه نبوده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای انجام این پرداخت‌ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.


ماده ۷- در اجرای بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند (دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخش اول پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1397 کل کشور)، پس از انعقاد تفاهم‌نامه و تأیید سازمان از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند و حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان آنان از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشود.

ماده ۸- مبالغی که از محل اعتبار دستگاه‌های اجرایی بابت اجرای مواد (۲) و (۳) این شیوه‌نامه پرداخت می‌شود، به تشخیص و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به حساب هزینه منظور می‌گردد و عملکرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارایه می‌شود.