به گزارش پارس نیوز، 

بهرام قاسمی ضمن استقبال از تصمیم مجلس ارمنستان در انتخاب نخست وزیر جدید این کشور اظهار کرد: برای جمهوری اسلامی ایران همواره همسایگان و آرامش، ثبات و امنیت آنان مهمترین اولویت بوده و همچون همیشه آماده توسعه و تعمیق روابط با کشور همسایه ارمنستان در تمامی زمینه ها هستیم.