به گزارش پارس نیوز، 

 «لورانت واکویز»، رئیس حزب جمهوری خواهان فرانسه بعنوان مهمترین حزب مخالف حزب حاکم این کشور در مصاحبه ای با روزنامه "ژورنال دو دیمانش" گفت: «من اصولا هنوز فایده این حملات تنبیهی علیه سوریه را نفهمیده ام. حمله کردن برای اینکه فقط حمله ای انجام شده باشد و این احساس به مردم منتقل شود که حمله ای انجام شده، بی آنکه بدانیم چه استراتژی ( هدف بلند مدت) در پس آن قرار دارد؟... من نه معنای این را می فهمم و نه فایده اش را... اولویت مطلق ما جلوگیری از داعش در به دست گرفتن کنترل یک کشور می باشد.»

وی در ادامه گفت: «ماکرون احساسی درباره فرانسه ندارد و آن را درک نمی کند. مخاطبین رئیس جمهور فقط کسانی هستند که هیچ مشکلی ندارند. او هنوز نفهمیده است که باید دو فرانسه را در کنار هم متحد کند... کاندیدایی که طرفدار" فیش حقوق" بود، (یعنی اینکه همه مردم فیش حقوق داشته باشند و کار بکنند)، در حال تبدیل شدن به رئیس جمهوری است که به دست همه مردم یک فیش مالیاتی می دهد.»