گروه تحلیلی خبری" پارس"_ محمدجواد هاشم پور: همزمان با بالا گرفتن بحث درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کشور، رئیس جمهور کشور افغانستان اموال خود را اعلام نمود و لیست آن را از طریق اینترنت در اختیار تمام جهانیان قرار داد.

 ملت ایران از رئیس جمهور همسایه ی شرقی خود سپاسگزار است که ایرانیان و دیگر جهانیان را قابل دانسته و در جریان اموالش قرار داده است. این حرکت باعث شد تا ما اگر چه نسبت به اموال مسئولین کشور خود آگاه نیستیم، حداقل نسبت به اموال رئیس جمهور کشور همسایه آگاه شویم.

در این میان لازم است سفیر افغانستان فراخوانده شود  تا مشخص گردد چرا در هنگامی که مسئولان ایرانی در حال مقاومت در برابر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند، لیست اموال مسئولان افغانستانی اعلام می شود؟ قطعا از منظر برخی مسئولین و همسران و فرزندانشان این حرکت نیز مانند طرح اعاده اموال نامشروع یک حرکت کاملا سیاسی و مخرب است

نکته قابل توجه در لیست اموال ارائه شده توسط دولت افغانستان،  اعلام میزان زیور آلات همسر رئیس جمهور افغانستان است.  همچنین تاکید شده که این زیورآلات قیمتی هدیه ی پدر همسر اشرف غنی است. البته عدم اعلام چنین اموالی از مسئولان ایرانی قابل درک است. اصلا چه معنی دارد که ملت از زیور آلات همسران مسئولین آگاه شوند؟ مسئولین ما نسبت به همسرانشان حساسیت دارند و اجازه نمی دهند کسی خاطر همسرانشان را به واسطه وزن کردن زیور آلاتشان مکدر سازد.

در این میان لازم است سفیر افغانستان فراخوانده شود  تا مشخص گردد چرا در هنگامی که مسئولان ایرانی در حال مقاومت در برابر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند، لیست اموال مسئولان افغانستانی اعلام می شود؟ قطعا از منظر برخی مسئولین و همسران و فرزندانشان این حرکت نیز مانند طرح اعاده اموال نامشروع یک حرکت کاملا سیاسی و مخرب است.

جا دارد سفیر محترم افغانستان از ژن های  خوب ایرانی یا همان آقازاده های فعال اقتصادی، رسما عذر خواهی کند که خاطر لطیفشان بواسطه اعلام اموال مسئولان افغانستانی و به وجود آمدن خواسته ای مشابه در ایران مکدر شده است.

به نظر سیاستمداران مخالف با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین، چنین طرح هایی اصولا در جهت ضربه زدن به آبروی خادمان ملت طراحی شده است. مردم نباید از مدیران انتظار داشته باشند اموالشان را اعلام نمایند یا اگر پولی اشتباها خرج تحصیل یک آقازاده با استعداد در انگلیس شده است به بیت المال باز گردد. مردم باید بکوشند به مسئولین خود اعتماد کنند و اگر پولی هم جا به جا شده است با بخششی بی بدیل روح سخاوتمندانه ی ایرانیان را به جهانیان نشان دهند. طراحی قوانینی از این دست اصولا باعث تضعیف بخشش در جامعه خواهد شد، در ضمن اگر ملت اموال خود را خرج ژن های خوب نکنند می خواهند با آن چه کار کنند؟ آیا باید هزینه تحصیل آقا زاده ها در اختیار مردم قرار گیرد تا آمار مصرف گرایی در کشور افزایش یابد؟

در همین راستا  باید به جای باز پس گیری اموال نامشروع، از مسئولینی که بار مصرف گرایی در جامعه را بر دوش گرفته اند تقدیر کرد، مسئولان کشور برای نجات ملت از مصرف گرایی این بلای خانمان سوز را به جان خریدند تا دیگران گرفتار آن نشوند.

 ملت ایران از رئیس جمهور همسایه ی شرقی خود سپاسگزار است که ایرانیان و دیگر جهانیان را قابل دانسته و در جریان اموالش قرار داده است. این حرکت باعث شد تا ما اگر چه نسبت به اموال مسئولین کشور خود آگاه نیستیم، حداقل نسبت به اموال رئیس جمهور کشور همسایه آگاه شویم.

رویکرد های سیاسی نباید باعث شود تا ما از تلاش های فرهنگی مسئولان در جهت افزایش روحیه ی اعتماد و بخشش در میان مردم غافل شویم. ملت باید درک کند که ژن های خوب سختی های تحصیل در انگلستان و دیگر کشورهای غربی را به جان خریده اند تا بتوانند در آینده به شایستگی بر مسند پدرانشان تکیه بزنند، حال آیا نباید هزینه ی تحصیلشان از بیت المال پرداخت شود؟

در نهایت همه باید قدردان مسئولین و فرزندانشان باشند و نباید با طرح قوانینی مانند اعاده اموال نامشروع، تمرکز آنان در خدمت رسانی در عرصه های گوناگون مانند مصرف گرایی، افزایش روحیه بخشش و گذشت و تربیت مدیران آینده را بر هم بزنند. باشد که نکته دانان حقیقت سخن را دریابند.