عباسعلی کدخدایی دستور جلسه فردا شورای نگهبان را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در این باره در کانال خود نوشت:

دستـورجلســه!

در جلسه فردا چهارشنبه موارد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) مصوبات مجلس شورای اسلامی

_ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب) مصوبات هیأت وزیران

_ اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.

ج) نامه‌های دیوان عدالت اداری