پارس به نقل از مهر: محمد رضا عارف در خصوص حضور خاتمی در انتخابات مدعی: تفکر آقای خاتمی، تفکر انقلاب، نظام، حرکت در چهارچوب قانون اساسی است. منش ایشان هم اصلاح طلبی است. بنده به عنوان معاون اول آقای خاتمی شهادت می دهم که در طول این سی و اندی سالی که از انقلاب گذشت، ایشان یکبار هم موضعی علیه نظام نگرفت.

به گزارش مهر، معاون اول دولت اصلاحات در خصوص چالش های حاکم بر کشور، خاطرنشان کرد: در این مقطع در بخش های مختلف با بحران رو به رو هستیم. تلاش شد که سیاست های فرهنگی اصلاحات را به چالش بکشند. درحالی که اگر رابطه دولت خاتمی را با مراجع تقلید با رابطه این دولت با علما مقایسه کنید متوجه می شوید که دولت اصلاحات چه دستاوردهای ارزنده ای داشت.

وی ادامه داد: بی اعتمادی تا حدی است که مردم به آمارهایی که دولت می دهد اعتنا نمی کنند.
عارف در خصوص رابطه سید محمد خاتمی با رهبر انقلاب تصریح کرد: رابطه با رهبری در قانون اساسی مشخص شده است و آقای خاتمی هم هیچ وقت، هیچ مشکلی با رهبری نداشته است. و رابطه آقای خاتمی و رهبری صمیمی و شفاف است. آقای خاتمی تا رئیس جمهور بودند، هفته ای یکبار با رهبری ملاقات داشتند اما پس ازآن دیگر لزومی ندارد چون سمت رسمی ندارند و در صورت لزوم ملاقات هایی صورت می گیرد. در شرایط انتخابات فعلی حتی رابطه دوستان اصلاح طلب ما با رهبری بیشتر شده است.