محمد ناظمی اردکانی قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به تشکیل نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: به یاری خدا مجمع ملی جبهه مردمی برگزار شد و ادامه مسیر این جبهه همانطور که پیش‌بینی شده ادامه می‌یابد و تصمیمی که در بدنه جریان ارزشی و انقلابی در مجمع ملی گرفته شد، دموکراتیک‌ترین تصمیم بود.

وی با بیان اینکه پیروزی جریان انقلابی و ارزشی در گروی وحدت است، خاطرنشان کرد: اگر وحدت خدشه‌دار شود نمی‌توان پیروزی را ضمانت کرد و امید است جریان‌های انقلابی و ارزشی و همچنین اشخاص حقیقی سرشناس در جبهه انقلاب که هنوز به این جریان نپیوسته‌اند، به این اردوگاه بپیوندند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: عمده شکست‌هایی که در گذشته تحمیل شده از عدم وحدت و انسجام بوده  و اگر زیر چتر وحدت قرار بگیریم می‌توان پیروزی آینده را رقم زد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، طرح مطالبات مردم و پیگیری آن تا حصول نتیجه است. همه به این گفتمان تکیه دارند و امیدواریم تمام نیروهای ارزشی زیر چتر این گفتمان قرار بگیرند.