به گزارش پارس به نقل از پارسینه، احمد خورشیدی به ویژگی ها منفی و مثبت محمود احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مثبت احمدی نژاد پر انرژی بودن و طرح شعارهای انقلابی و آرمانهای اسلامی بوده است. وی به ضعف های احمدی نژاد اشاره و تاکید کرد: ویژگی منفی احمدی نژاد عمل نکردن به شعارها و به حاشیه بردن دولت و سیاسی کردن فعالیت های اجرایی کشور است. بحث اتهام زنی را هم آقای احمدی نژاد از روز اول در نهاد ریاست جمهوری پیاده کردند و بنده به عین دیده ام چه در مسایل خصوصی خانواده ها و چه در مسایل کاری برخی از مسئولین به وفور دیده شده و حتی در برخی موارد برخوردهای بسیار زشتی از ایشان دیده شده که نمیشود به زبان آورد.

پدر داماد احمدی نژاد با اشاره به پخش نوار صوتی از سوی رییس جمهور در مجلس، تصریح کرد: نوار جمع کردن از سوی ایشان از همان ابتدا هم باب بود و اراده محکمی در این خصوص داشتند و عاشق این کار بودند. آقای احمدی نژاد عاشق آبروریزی افراد است و با کوچکترین خبری گارد می گرفتند تا آبروی طرف را ببرند. خورشیدی تاکید کرد: این موارد که مطرح کردم از خصلتهای بد هم مشایی و هم احمدی نژاد است. در طول ۳۴ سال انقلاب اسلامی بنده به این اندازه بی قانونی از هیچ دولتی ندیده بودم. احمدی نژاد به افکار عمومی و دغدغه های مردم بی اعتنا بود و دست به سو استفاده از امکانات دولتی و مردمی در جهت امیال خصوصی خودشان زدند. متاسفانه می دانستیم دولت های قبل تا اندازه ای برخی از این اتهامات را داشتند اما دولت احمدی نژاد با کاری که انجام داد روی همه دولت ها را سفید کرد.

وی در خصوص ویژگی های کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم اظهارداشت: رییس جمهور آینده باید کارنامه خوبی داشته باشد، دوم برنامه خوبی داشته باشد و سوم نیروی انسانی قابلی برای اجرای این برنامه داشته باشد. در بین کاندیداهایی که در حال حاضر مطرح هستند می بینیم که برخی از آنها مدیران اجرایی قوی بودند و ذاتا موفقیت در مدیریت در سرشتشان وجود دارد. دبیرکل جمعیت خدمتگزاران افزود: یک رییس جمهور باید برای برخی از مسایل مخصوصا اقتصاد، معیشت مردم، سیاست خارجی، امنیت داخلی و بکار گیری پتانسیل های موجود در کشور برنامه داشته باشد. باید مشخص شود که در هر عرصه ای برنامه کاندیداها در طول چهار سال چیست و از چه نقطه ای می خواهد به چه نقطه ای برسد. گرچه بحث برنامه قبلا در مباحث ریاست جمهوری خیلی کم مطرح می شد و شاید بیشتر نخبگان به این مسایل می پرداختند اما در حال حاضر خواست توده های مردمی هم این است که رییس جمهورآینده باید برنامه داشته باشد.

خورشیدی تاکید کرد: همراهان و نیروی انسانی برای اجرای برنامه های کاندیداها بسیار مهم است. اگر قرار باشد بار دیگر کسی روی کار بیاید و در خصوص به کار گیری نیروی انسانی و انتقال مسئولیت از نسلی به نسل دیگر مانند روش هایی که سه دولت گذشته ضعیف عمل کندمطمئنا موفق نخواهد بود. برنامه های مدنظر کاندیداها هرچه که قوی باشد اما اگر نیروی انسانی خوبی نداشته باشند نمی توانند این برنامه را اجرا کنند.