به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت، مشاور و رئیس دفتر نخست¬ وزیر یکشنبه شب در حالی که راهی طرابلس بود، ربوده شد. خودرو وی در « تجوره» حومه شرقی طرابلس کشف شد.
این منبع افزود، « محمد علی الغطوس» که در مسیر « مصراته» واقع در ۲۰۴ کیلومتری شرق طرابلس بود، در یکی از مراکز ایست و بازرسی ساختگی ربوده شد.
این منبع تصریح کرد تحقیقات برای یافتن این مقام لیبیایی آغاز شده است.
در این میان، نخست¬ وزیر لیبی یکشنبه اعلام کرد دولت او در شرایط بسیار دشواری کار می¬ کند. وی به موارد تهدید به قتل علیه اعضای دولت خود نیز اشاره کرد.
دولت کنونی لیبی که با ناامنی فزاینده¬ ای مواجه است، تاکید کرده است با قاطعیت در برابر شبه¬ نظامیانی که پس از سقوط « معمر قذافی» در اکتبر ۲۰۱۱ ظهور کرده¬ اند، مقابله می¬ کند.