به گزارش پارس به نقل از پرس تی وی، حاج عبدل غنی الریس بعد از اینکه پسرش به دست عوامل رژیم ربوده و مورد شکنجه قرار گرفت برای پیگیری وضع او به زندان مراجعه کرد اما بعد از مشاهده اتاق شکنجه ای که پسرش در آن نگهداری می شد دچار شوک روحی شدیدی شد و جان باخت.

وزارت کشور بحرین امروز پسر الریس را آزاد کرد. وی اکنون بعد از آزادی در تشییع جنازه پدرش حضور خواهد یافت.
در همین حال، یک پزشک زن بحرینی گفت رژیم این کشور بشدت او و دیگر پزشکان را برای گرفتن اعترافات ساختگی شکنجه کرده است.
دکتر فاطمه حاجی اخیرا در مصاحبه ای با شبکه راشا تودی اعلام کرد: از ما می خواستند تا برگه های اعتراف را بدون اینکه بخوانیم امضاء کنیم و این اعترافات اغلب تحت شکنجه های روانی و فیزیکی گرفته شده بودند.
از ماه مارس ۲۰۱۱ تاکنون رژیم بحرین اقدام به سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور کرده است.