به گزارش پارس به نقل از فارس، محمد جواد ظریف، با دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس گفت‌وگو کرد.

در بیانیه‌ای که دفتر نخست‌وزیری انگلیس صادر کرده آمده است: نخست‌وزیر در حاشیه کنفرانس حمایت از سوریه گفت‌وگوی مختصری با ظریف داشت.»

مطابق این بیانیه ظریف و کامرون، موافقت کردند که پیشرفت‌هایی در روابط دو جانبه دو کشور صورت گرفته و فرصت‌های بیشتری برای تقویت  پیوندهای تجاری وجود دارد. 

دفتر نخست‌وزیری انگلیس همچنین تصریح کرده کامرون در این دیدار موضوع اتباع دو گانه انگلیسی - ایرانی بازداشتی در ایران را با ظریف مطرح کرد و خواستار پیشرفت سریع در حل و فصل موارد آنها شد.