به گزارش پارس به نقل از فارس، جوان،سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و رکود حاکم بر جامعه‌، اظهار داشت: از آنجایی که ما برنامه‌ای از سوی دولت در خصوص خروج از رکود ندیده‌ایم نمی‌توانیم سخنی از گشایش اقتصادی بزنیم.

وی با اشاره به اقتصادی موجود در کشور،‌ افزود:‌ اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود نبینیم و مستندی در این باره ارائه نشود به هیچ عنوان بحث گشایش اقتصادی برای ما قابل قبول نیست. سخن خروج از رکود و گشایش اقتصادی حرف‌هایی است که هر روز از سوی دولتمردان زده می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ اگر حرفی از گشایش اقتصادی زده شده ما باید آن را در برنامه تدوین شده‌ای که از دولت انتظار داریم ببینیم.

هاشمی در خاتمه مطرح کرد: دولت باید پاسخ دهد که در چه زمانبندی چه گشایش اقتصادی ایجاد شده است. کلی‌گویی نمی‌تواند مبنایی برای امور اقتصادی و حل مشکلات آن باشد.