به گزارش پارس « علی اسماعیل» ، نماینده سابق پارلمان مصر از فراکسیون اخوان المسلمین در گفت وگو با خبرنگار فارس در قاهره تاکید کرد که برخی سخنان و اظهارات درباره اقدام جماعت اخوان المسلمین در اخوانی کردن موسسات و نهادهای دولتی و حکومتی مصر اتهاماتی مضحک بیش نیستند.

علی اسماعیل درباره این اتهامات وارده به جماعت اخوان المسلمین افزود: باید به چنین گروه ها و افرادی که جماعت اخوان المسلمین را به این اقدامات متهم می کنند، تاکید کرد که ساختارهای حکومتی و دستگاه های دولتی و رسمی کشور چنان ریشه دار و عمیق هستند که در معرض چنین تغییر و تحولاتی قرار نمی گیرند.

وی افزود: ما می دانیم این سخنان و این اظهارات تماما با ایت هدف صورت می گیرد که در برابر فعالیت های « محمد مرسی» ، رئیس جمهوری مصر مانع ایجاد شود و تلاش هایی که برای سازندگی و آبادانی و رشد و پیشرفت در مصر توسط دولت کنونی صورت می گیرد، متوقف شود.

اسماعیل درباره برخی مخالفت های موجود درباره انتخاب « طلعت عبد الله» به عنوان دادستان جدید مصر توسط مرسی گفت: بسیاری از مسئولان و مقامات رژیم سابق از این واهمه دارند که طلعت عبد الله پرونده های مفاسد مالی و اداری و سیاسی این افراد را بگشاید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد و پس از آن اقدام به پاکسازی ریشه ای در دستگاه ها و سازمان های حکومتی و دولتی کند، به همین دلیل به انتصاب وی به شدت معترض هستند.

این نماینده سابق پارلمان مصر در ادامه اصطلاحات و عبارت های به کار گرفته شده توسط نیروها و جریان های معارض مصری درباره اخوانی کردن دولت و حکومت و ارتش و پلیس توسط جماعت اخوان المسلمین را رد و تاکید کرد که موسسات دولتی و حکومتی براساس قوانین و لوایحی عمل می کنند که برای آنها وضع شده است و همه می دانند که در تصویب این قوانین و لوایح سلیقه ها یا نظرات شخصی و فردی هیچ کس اعمال نمی شود و انتصاب ها نیز براساس توانایی و شایستگی و لیاقت افراد و نه وابستگی سیاسی و ایدئولوژیکی افراد صورت می گیرد، اما تلاش هایی انجام می شود تا اقدامات صورت گرفته تحریف شود و می دانیم که این اقدامات به اینجا ختم نخواهد شد و ادامه خواهد یافت و این طبیعت حوادث پس از هر انقلابی است.

اما در خصوص روابط خارجی مصر و به طور مشخص روابط ایران و مصر علی اسماعیل گفت: من بارها تاکید کرده ام که مانعی برسر راه نزدیکی بین تهران و قاهره و از سرگیری روابط بین ایران و مصر مشاهده نمی شود، به ویژه آنکه ایران کشوری اسلامی است و دشمن اسرائیل به شمار می آید، به همین دلیل مانعی بر سر راه نزدیکی روابط بین دو کشور مشاهده نمی شود و از سرگیری پروازهای مستقیم بین تهران و قاهره را می توان سرآغازی برای اقدام جدی جهت از سر گیری این روابط پس از ۳۴ سال قطعی آن به شمار آورد.

این نماینده سابق پارلمان مصر با محکوم کردن اقدام برخی از اعضای جماعت سلفی های مصر در ممانعت از حضور کاردار ایران در مراسم تولد همسر پیامبر (ص) در قاهره گفت: اختلاف و تعارض دیدگاه های ما درباره نحوه برگزاری مراسمی چیزی نیست که موجب شود، برخی به خود اجازه دهند، به طرف های دیگر و افراد دیگر توهین کنند.

وی افزود: ما به آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز ایمان و باور داریم، اما در همان حال اعتقاد داریم نباید این بیان دیدگاه ها و تظاهرات ها به اهانت به طرف های دیگر یا اشخاص دیگر و اسیب رساندن و خسارت زدن به اموال خصوصی و عمومی منجر شود.