به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری فارس از بیروت، پس از استعفای « نجیب میقاتی» ، نخست وزیر لبنان و به تبع آن کابینه اش که هفته گذشته روی داد، جریان ها و گروه های سیاسی لبنانی و همچنین شخصیت های سیاسی این کشور رایزنی ها و مشورت های خود برای تشکیل کابینه جدید لبنان را آغاز کردند و در این میان نام برخی افراد و شخصیت ها به عنوان نامزدهای تشکیل کابینه جدید مطرح شدند.

در میان شخصیت هایی که از آنها به عنوان نامزدهای تشکیل کابینه جدید لبنان نام برده می شود، تاکنون از ۱۲ نفر نام برده شده که در میان آنها نامزدهایی از دو گروه ۸ و ۱۴ مارس و همچنین طایفه سنی لبنان مشاهده می شوند. در میان این افراد به نظر می رسد، نام هایی مانند « عدنان القصار» ، رئیس هیئت های اقتصادی و « بهیج طباره» ، وزیر سابق لبنانی از شانس بیشتری برای تصدی این پست برخوردار باشند، اگرچه در این این فهرست نام افرادی هم مشاهده شده که می توان بر آنها نام « کاندیداهای توافقی» را گذاشت و در واقع رهاورد توافق برخی گروه ها و جریان ها برای تشکیل کابینه جدید در لبنان به شمار می آیند.

منابع آگاه لبنانی و نزدیک به گروه ۸ مارس در این خصوص به خبرنگار فارس تاکید می کنند که حزب الله و جریان ۸ مارس « بهیج طباره» را به عنوان نامزد خود برای احراز پست نخست وزیری و تشکیل کابینه جدید در لبنان مطرح کرده اند که با مخالفت و وتوی افرادی همچون « سعد الحریری» ، « فؤاد السنیورة» مواجه شده است.

به همین دلیل رایزنی ها و مشاوره ها برای انتخاب فردی مناسب جهت تشکیل کابینه جدید لبنان میان جریان ها و گروه های سیاسی مختلف لبنانی درحالی ادامه دارد که صرف نظر از محاسبات و معادلات داخلی، معادلات و محاسبات منطقه ای و بین المللی نیز در این رایزنی ها و مشورت ها بی تاثیر نیستند.

در این ارتباط ناظران امور سیاسی و صاحبنظران امور لبنان تشکیل دولت شایسته سالار در این کشور را امری دور از انتظار می دانند و تاکید می کنند، وجود جریان ها و نیروهای سیاسی وابسته به طرف های منطقه ای و بین المللی مانع از تشکیل چنین دولتی در لبنان خواهد شد که یکی از شرط های آن عدم وابستگی داخلی و خارجی اعضای آن است. همانطور که تاکید می کنند، این وابستگی و عدم استقلال موجب می شود تا بحران به این زودی ها نتواند به خروج از بحرانی سیاسی و حکومتی که در آن گرفتار آمده است، امید داشته باشد.

نخست وزیر آینده لبنان کیست؟

اگر نام افرادی چون « عمر کرامی» ، « فؤاد السنیوره» ، « نجیب میقاتی» و « سعد الحریری» ، نخست وزیران سابق لبنان را به کناری نهیم که نام آنها به عنوان نامزدهای احتمالی برای احراز پست نخست وزیری آینده لبنان مطرح است و همچنین کاندیداتوری افرادی همچون محمد الصفدی، وزیر دارایی و عبد الرحیم مراد و لیلى الصلح حماده، وزیران سابق لبنانی بگذریم، نام های دیگری نیز در عرصه سیاسی لبنان مطرح شده اند تا آنها نیز شانس خود را برای احراز پست نخست وزیری آینده لبنان و تشکیل کابینه جدید این کشور محک بزنند و از جمله این نام های جدید باید به « خالد قبانی» ، وزیر سابق و « حاتم ماضی» ، دادستان دادگاه فرجام لبنان و « غالب محمصانی» ، وکیل لبنانی هم اشاره کرد.

سوالی که در اینجا و با دیدن این نام ها مطرح می شود، این است که آیا روی انتخاب این نام ها دقت و تامل لازم صورت گفته است و درباره آنها توافق نظر حاصل شده است و آیا در آخرین ساعات معرفی نامزدهای احراز پست نخست وزیری نام های جدید دیگری هم به این نام ها افزوده خواهند شد؟

منابع آگاه در جریان « المستقبل» در گفت وگو با خبرنگار فارس در بیروت اعلام کرده اند که سعد الحریری، رئیس جریان ۱۴ مارس و نخست وزیر سابق لبنان در خصوص برعهده گرفتن ریاست دولت انتخابات اظهار عدم تمایل کرده است، همان طور که حاضر نیست، مسئولیت مرحله انتقالی در لبنان را برعهده گیرد و ترجیح می دهد، نام های جدیدی را وارد عرصه سیاسی لبنان کند.

دولت شایسته سالار

ناظران تاکید می کنند که زمان استعفای نجیب میقاتی برای همه غافلگیر کننده بود و هیچ یک از گروه ها و جریان های سیاسی فعال در عرصه لبنانی دیدگاه و موضع روشنی در قبال اینکه کابینه جدیدی که در لبنان روی کار خواهد آمد دارای چه مشخصات و خصوصیاتی خواهد بود، ندارند و به همین دلیل نمی دانند که خواسته انها از دولت آینده چیست و رئیس آینده چنین کابینه ای بهتر است چه کسی باشد.

به همین دلیل این ناظران و کارشناسان تشکیل دولت شایسته سالار یا دولت نجات ملی برای دولت آینده لبنان را امری دو از انتظار و بعید می دانند و گذاشتن چنین نام هایی برای دولت آینده این کشور را نادرست می دانند. چون در این راه تاکید می کنند که لبنان محکوم به احکام و خواسته ها و سیاست های طایفه ای و قبیله ای است و در چنین جامعه ای چگونه می توان انتظار تشکیل کابینه شایسته سالار را داشت.

منابع نزدیک به جریان ۸ مارس در گفت وگو با خبرنگار فارس بعید می دانند که نجیب میقاتی بار دیگر از سوی این جریان برای احراز نخست وزیری جدید لبنان و تشکیل کابینه جدید معرفی شود، به ویژه آنکه این کابینه در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور و تشکیل کابینه انتخابات خواهد بود و خود میقاتی نیز تمایلی به این ندارد که بار دیگر مسئولیت کابینه دیگری را در لبنان برعهده گیرد، اگر چه « نبیه بری» ، رئیس پارلمان لبنان اظهار کرده است که مشکلی با نخست وزیری مجدد میقاتی و حضور دیگر بار وی در عرصه سیاسی این کشور ندارد.

القصار و طباره

اما از میان نام هایی که برای نخست وزیری لبنان و تشکیل کابینه جدید در این کشور مطرح شده اند باید به « عدنان القصار» و « بهیج طباره» اشاره کرد.

عدنان القصار، رئیس کمیته ها و هیئت های اقتصادی لبنان است و می توان گفت نام وی به همراه خود آرامش و اطمینانی اقتصادی را به همراه می آورد، اما سوال این است که القصار تا چه اندازه می تواند در عرصه سیاسی موفق عمل کند و این عرصه را نیز با آرامش و اطمینان همراه کند.

از سوی دیگر منابع نزدیک به حزب الله به این نکته اشاره می کنند که از جمله افراد کاندیدای این حزب « بهیج طباره» ، وزیر سابق لبنانی است که دارای مواضعی مثبت و متمایل حزب الله به ویژه درباره دادگاه « رفیق الحریری» ، نخست وزیر اسبق ترور شده لبنان است، اما اینکه این فرد تا چه اندازه مورد قبول و پذیرش جریان « المستقبل» قرار دارد، جای شک و تردید بسیار است. اگرچه در این میان هستند، صاحبنظرانی که تاکید می کنند، وی در میان طایفه اهل سنت لبنان به ویژه در بیروت دارای مقبولیت است. اما از آنجا که روسای سابق کابینه های لبنان از بیروت و از شمال آن انتخاب شده اند و به خصوص اینکه مسیحیان بیروت تاکید می کنند که انتخاب نخست وزیر از میان آنها یا از میان افراد مورد حمایت آنها به امری رایج و معمول تبدیل شده و بارها این پست میان خاندان کرامی و میقاتی دست به دست گشته است، بعید نیست که نخست وزیر آینده لبنان نیز فردی از میان افراد مورد حمایت و تایید آنها باشد و در این میان شاید طباره یکی از جمله این افراد باشد، به ویژه آنکه وی خصومتی هم با خاندان حریری ندارد و در فهرست حریری پدر حضور داشت و در کابینه ای پست وزیری دادگستری را احراز می کرد.

اما از دیگر افرادی که نام آنها به عنوان نامزدهای احراز پست نخست وزیری در لبنان مطرح است می توان به « عبد الرحیم مراد» ، وزیر دفاع سابق لبنان اشاره کرد و برخی منابع اظهار می کنند که اگر توافق درباره مراد حاصل شود، وی با چالش ها و موانع بی شماری مواجه خواهد بود.

درباره « عمر کرامی» نیز اگرچه نام وی به عنوان یکی از نامزدها مطرح شده است، اما منابع آگاه و نزدیک به وی اظهار می کنند که وی در پذیرش این سمت و ورود به این نبرد سیاسی تردید دارد و به نظر نمی رسد که تمایلی به این امر داشته باشد.

و سرانجام درباره میقاتی نیز اگرچه بحث ها و گفت وگوهایی مطرح بوده که خواستار نامزدی وی بوده است، اما این خواسته ها بنابر گفته منابع آگاه در جریان ۸ مارش آنقدر جدی نبوده اند که بار دیگر وی را به عنوان یک نامزد جدی برای تشکیل کابینه جدید لبنان مطرح کنند.

تمدید دوره فعالیت پارلمان کنونی لبنان

اما جدای از تمام نام های فوق الذکر احتمال کاندیداتوری « سعد الحریری» برای تشکیل کابینه جدید لبنان همچنان تمام نام ها و کاندیداها مطرح شده را تحت الشعاع خود قرار می دهد، به ویژه آنکه این نام ارتباطی تنگاتنگ با بحران سوریه دارد.

در این بین و با توجه به عدم تصویب قانون جدید انتخاباتی توسط پارلمان لبنان به دلیل عدم دستیابی گروه ها و جریان های سیاسی برسر آن می توان پیش بینی کرد که فعالیت پارلمان کنونی تا زمان تصویب قانون جدید انتخاباتی و دستیابی به توافق درباره آن تمدید پیدا کند، در این صورت به دلیل عدم برگزاری انتخابات نباید در انتظار انتخاب رئیس جمهوری جدید برای لبنان بود، این درحالی است که پارلمان هم اکنون در حال اصلاح قانونی است که به موجب آن دوره انتخاب رئیس جمهوری لبنان از ۴ سال به ۵ سال ادامه یابد و امکان تمدید یک دوره آن وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی به راحتی می توان پیش بینی کرد که لبنان در همان وضعیتی به سر خواهد برد که هم اکنون در آن به سر می برد و امیدی به تغییر اوضاع و خروج از بحران در آن نمی رود.