به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، «احمد المولد»، کادار عربستان را به دلیل اعدام 3 ایرانی به بهانه حمل مواد مخدر، احضار کرد. این احضار در ساعت ۲۰ یکشنبه مورخ ۱۷ آبان صورت گرفت.

 
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به رفتار سعودی‌ها، به اطلاع کاردار عربستان سعودی در تهران رسیده است.
 
امروز رسانه‌ها از اعدام 3 شهورند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان سعودی خبر دادند.
 
خبر اعدام این 3 ایرانی در حالی منتشر می‌شود که افکار عمومی ایران همچنان از مرگ تعداد کثیری از ایرانیان در فاجعه منا خشمگین است و برخی از حاجیان ایرانی، همچنان سرنوشتی نامعلوم دارند.