به گزارش پارس، عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت اقدامات انجام شده برای انتخابات اسفند ماه گفت: ستادهای انتخاباتی در سطح شهر تهران تشکیل شده که در مجموع  ۱۸ ستاد است. البته ۲ ستاد هم در بخشداری ها داریم که جمعا ۲۰ ستاد می شود.

فرماندار تهران با بیان اینکه تهران را به ۲۰ منطقه تقسیم کرده ایم گفت: این تقسیم بندی منهای ری و شمیرانات است و اسلامشهر و پردیس هم جداست یعنی اینکه ۲۰ ستاد خاص شهر تهران تشکیل شده که در حوزه فرمانداری است.

فرهادی در مورد موضوع کاهش اعضای شورای شهر تهران گفت: این مصوبه تصویب شده و به اعتقاد من شورای شهر چابک تر می شود.